Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 547 pojednávaní a 30 580 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Peter Pulman.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

342

704

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

666

JUDr. Eva Benčová

sudca

81

544

JUDr. Marián Blaha

predseda

104

75

Mgr. Jana Diškanová

sudca

961

1 160

JUDr. Katarína Holečková

sudca

781

676

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

112

21

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

805

844

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

986

733

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

414

300

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

856

807

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

505

719

JUDr. Štefan Novák

sudca

370

705

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 076

717

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

355

364

JUDr. Anna Pikulová

sudca

993

709

JUDr. Peter Pulman

podpredseda

314

421

JUDr. Roman Reištetter

sudca

341

287

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

989

656

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 022

795

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

799

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 108

1 158

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 191

614

JUDr. Juraj Vallo

sudca

144

53

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

348

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 031

915


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

104

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

657

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

33

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

614

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

414

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 170

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

130

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

670

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

12

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 026

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

920

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 079

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

600

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

186

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Radoslava Strhárska

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

944

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Opravné uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Určenie otcovstva a úpravu práv a povinností k…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Určenie otcovstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – 11 834,71 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Návrh na ochranu pred nekalou súťažou
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – 5 660,45 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – 24 600 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O určenie, že pohľadávka proti podstate patrí…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – 8667,80 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Vypratanie nehnuteľnosti
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – 11 368,97 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .