Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 20 205 pojednávaní a 37 657 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • súd z
 • súd z
 • súd z
 • súd z

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • súd z
 • súd z
 • súd z
 • súd z

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • súd z
 • súd z
 • súd z
 • súd z

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • súd z
 • súd z
 • súd z
 • súd z

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

421

874

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

687

JUDr. Eva Benčová

sudca

136

670

JUDr. Marián Blaha

predseda

122

260

Mgr. Jana Diškanová

sudca

1 266

1 412

JUDr. Katarína Holečková

sudca

1 025

749

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

466

316

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

1 038

1 017

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 306

948

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

479

374

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

1 090

849

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

620

948

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

460

785

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 077

780

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

464

451

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 314

778

JUDr. Peter Pulman

sudca

391

489

JUDr. Roman Reištetter

sudca

450

333

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 321

766

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 309

1 019

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

879

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 421

1 373

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 568

813

JUDr. Juraj Vallo

sudca

449

206

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

437

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 346

1 148


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

PravdepodobneVSÚ

0

114

JUDr. Eva Bomborová

PravdepodobneVSÚ

0

666

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

PravdepodobneVSÚ

0

35

Mgr. Tatiana Cimermanová

PravdepodobneVSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

PravdepodobneVSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

PravdepodobneVSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Beáta Hadvičáková

PravdepodobneVSÚ

0

14

Mgr. Petra Homolová

PravdepodobneVSÚ

0

0

Darina Hradská

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

627

Renáta Jasovská

PravdepodobneVSÚ

0

1

Zuzana Kánová

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

PravdepodobneVSÚ

0

420

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

PravdepodobneVSÚ

0

2 269

Beáta Kohútová

PravdepodobneVSÚ

0

6

Anna Kostková

PravdepodobneVSÚ

0

1

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

PravdepodobneVSÚ

0

161

Mgr. Adriána Magdolenová

PravdepodobneVSÚ

0

511

Mgr. Andrej Maukš

PravdepodobneVSÚ

0

872

Mgr. Martina Mečiarová

PravdepodobneVSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

PravdepodobneVSÚ

0

72

PhDr. Mgr. Anna Muchová

PravdepodobneVSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

PravdepodobneVSÚ

0

24

JUDr. Alena Petreásová

PravdepodobneVSÚ

0

1 361

Mgr. Diana Petrová

PravdepodobneVSÚ

0

1 075

JUDr. Dominika Rejdovianová

PravdepodobneVSÚ

0

3

Mgr. Tomáš Rudáš

PravdepodobneVSÚ

0

1 209

Mgr. Stanislava Salajová

PravdepodobneVSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

PravdepodobneVSÚ

0

770

Mgr. Matúš Slobodník

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

PravdepodobneVSÚ

0

320

Mgr. Anna Spišiaková

PravdepodobneVSÚ

0

14

Mgr. Radoslava Strhárska

PravdepodobneVSÚ

0

120

Mgr. Dominika Vašková

PravdepodobneVSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

PravdepodobneVSÚ

0

1 054

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – O vydanie ZPR - 1931,22 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Určenie otcovstva a úpravu práv a povinností k…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – úprava výkonu rodičovských práv a povinností
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – 1216 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – 82 984,80 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku – 264,73 € s prísl
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 131 110,90 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku – 121,61 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku – 70,70 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku – 141,40 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .