Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 283 pojednávaní a 29 802 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Peter Pulman.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

328

681

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

639

JUDr. Eva Benčová

sudca

80

535

JUDr. Marián Blaha

predseda

102

74

Mgr. Jana Diškanová

sudca

943

1 136

JUDr. Katarína Holečková

sudca

760

675

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

83

20

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

794

832

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

971

721

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

410

298

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

842

807

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

489

702

JUDr. Štefan Novák

sudca

365

701

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 072

704

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

351

359

JUDr. Anna Pikulová

sudca

982

706

JUDr. Peter Pulman

podpredseda

313

416

JUDr. Roman Reištetter

sudca

338

284

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

968

611

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 005

779

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

786

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 091

1 114

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 184

597

JUDr. Juraj Vallo

sudca

125

45

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

346

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 021

901


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

104

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

656

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

30

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

610

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

413

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 169

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

76

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

637

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

12

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 001

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

825

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 039

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

585

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

184

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Radoslava Strhárska

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

931

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – Určenie otcovstva a úpravu práv a povinností k…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – 5 660,45 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O určenie, že pohľadávka proti podstate patrí…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – 8667,80 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – 11 368,97 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Ochranu práv pred nekalou súťažou
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O určenie pravosti popretých pohľadávok
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – O vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – žaloba o určenie vlastníckeho práva k…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – 19750,38 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .