Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 114 pojednávaní a 25 934 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Peter Pulman.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

301

601

JUDr. Richard Bejda

sudca

159

470

JUDr. Eva Benčová

sudca

72

478

JUDr. Marián Blaha

predseda

87

67

Mgr. Jana Diškanová

sudca

881

983

JUDr. Katarína Holečková

sudca

704

529

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

38

1

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

766

720

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

898

640

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

358

251

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

792

637

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

441

658

JUDr. Štefan Novák

sudca

325

654

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 023

645

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

297

321

JUDr. Anna Pikulová

sudca

904

604

JUDr. Peter Pulman

podpredseda

272

367

JUDr. Roman Reištetter

sudca

278

256

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

904

566

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

950

682

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

704

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 030

1 003

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 149

526

JUDr. Juraj Vallo

sudca

50

0

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

320

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

942

829


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

78

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

588

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

592

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

410

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 147

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

513

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

9

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

765

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

908

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

455

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

857

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

478

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

163

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

813

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie – Akciová spoločnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – 111 925,21 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – 1 656 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – 9513 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – O zaplatenie 3 x 3458,55 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – 2296,12 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Určenie neúčinnosti právneho úkonu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – 18672,25 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – 2 400 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Náhrada škody - 20 000 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O náhradu škody a náhradu nemajet. ujmy
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .