Testovacia verzia

Na súde pracuje 26 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 098 pojednávaní a 40 310 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

440

931

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

687

JUDr. Eva Benčová

sudca

178

703

JUDr. Marián Blaha

predseda

122

342

Mgr. Jana Diškanová

sudca

1 403

1 476

JUDr. Katarína Holečková

sudca

1 170

859

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

569

374

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

1 158

1 094

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 388

1 033

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

498

403

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

1 181

872

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

654

1 044

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

518

804

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

508

484

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 426

859

JUDr. Peter Pulman

sudca

427

508

JUDr. Roman Reištetter

sudca

558

374

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 437

771

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 413

1 096

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

902

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 540

1 439

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 761

873

JUDr. Juraj Vallo

sudca

573

247

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

446

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 433

1 185


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

PravdepodobneVSÚ

0

148

JUDr. Eva Bomborová

PravdepodobneVSÚ

0

669

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

PravdepodobneVSÚ

0

35

Mgr. Tatiana Cimermanová

PravdepodobneVSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

PravdepodobneVSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

PravdepodobneVSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Beáta Hadvičáková

PravdepodobneVSÚ

0

101

Mgr. Petra Homolová

PravdepodobneVSÚ

0

0

Darina Hradská

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

629

Renáta Jasovská

PravdepodobneVSÚ

0

1

Zuzana Kánová

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

PravdepodobneVSÚ

0

420

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

PravdepodobneVSÚ

0

2 291

Beáta Kohútová

PravdepodobneVSÚ

0

6

Anna Kostková

PravdepodobneVSÚ

0

1

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

PravdepodobneVSÚ

0

198

Mgr. Adriána Magdolenová

PravdepodobneVSÚ

0

649

Mgr. Andrej Maukš

PravdepodobneVSÚ

0

949

Mgr. Martina Mečiarová

PravdepodobneVSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

PravdepodobneVSÚ

0

95

PhDr. Mgr. Anna Muchová

PravdepodobneVSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

PravdepodobneVSÚ

0

31

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 077

788

JUDr. Alena Petreásová

PravdepodobneVSÚ

0

1 502

Mgr. Diana Petrová

PravdepodobneVSÚ

0

1 075

JUDr. Dominika Rejdovianová

PravdepodobneVSÚ

0

4

Mgr. Tomáš Rudáš

PravdepodobneVSÚ

0

1 209

Mgr. Stanislava Salajová

PravdepodobneVSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

PravdepodobneVSÚ

0

836

Mgr. Matúš Slobodník

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

PravdepodobneVSÚ

0

366

Mgr. Anna Spišiaková

PravdepodobneVSÚ

0

16

Mgr. Radoslava Strhárska

PravdepodobneVSÚ

0

179

JUDr. Michal Tagaj

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Dominika Vašková

PravdepodobneVSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

PravdepodobneVSÚ

0

1 096

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – O vydanie ZPR - 1931,22 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – 3 000 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Návrh na zriadenie vecného bremena + predbežné…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – 2 760,91 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – 1 115,90 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – 1 717,30 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 1515,53 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – 1 038,68 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – 2 060,63 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – 405,42 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
1448566466