Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 050 pojednávaní a 33 995 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Peter Pulman.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

391

787

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

684

JUDr. Eva Benčová

sudca

106

601

JUDr. Marián Blaha

predseda

119

176

Mgr. Jana Diškanová

sudca

1 131

1 292

JUDr. Katarína Holečková

sudca

902

725

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

312

174

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

905

924

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 140

832

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

458

342

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

987

828

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

583

810

JUDr. Štefan Novák

sudca

422

751

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 077

764

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

413

409

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 196

757

JUDr. Peter Pulman

podpredseda

358

456

JUDr. Roman Reištetter

sudca

384

314

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 167

687

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 170

884

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

863

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 249

1 265

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 424

670

JUDr. Juraj Vallo

sudca

291

96

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

393

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 199

1 044


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

114

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

664

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

34

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

622

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

415

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 220

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

53

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

325

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

797

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

24

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 196

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 073

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 183

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

709

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

219

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Radoslava Strhárska

pravdepodobne VSÚ

0

38

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

991

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok
  Iná povaha rozhodnutia

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – úprava práv a povinností rodičov k malolet.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Neplatnosť výpovede z nájmu bytu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Hlavné pojednávanie – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Eva Korbeľová
  Obžalovaný – Volodymyr Yegorov
 4. Hlavné pojednávanie – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Eva Korbeľová
  Obžalovaný – Volodymyr Yegorov
 5. Pojednávanie – 464,59 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O určenie priebehu hranice pozemkov
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – úprava práv a povinností rodičov k malolet.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – O zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Určenie veci patriacich do dedičstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – 438 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .