Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 17 182 pojednávaní a 32 364 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Peter Pulman.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

384

761

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

679

JUDr. Eva Benčová

sudca

95

577

JUDr. Marián Blaha

predseda

112

110

Mgr. Jana Diškanová

sudca

1 075

1 232

JUDr. Katarína Holečková

sudca

861

707

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

233

106

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

873

883

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 099

793

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

448

311

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

936

828

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

560

789

JUDr. Štefan Novák

sudca

404

718

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 077

754

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

397

377

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 120

757

JUDr. Peter Pulman

podpredseda

342

433

JUDr. Roman Reištetter

sudca

369

294

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 102

686

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 105

835

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

848

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 196

1 214

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 356

658

JUDr. Juraj Vallo

sudca

236

83

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

358

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 136

976


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

114

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

661

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

34

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

618

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

414

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 171

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

269

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

730

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

14

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 128

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 005

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 124

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

675

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

192

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Radoslava Strhárska

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

954

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Andrea Bacíková
 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – úprava práv a povinností rodičov k malolet.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Hlavné pojednávanie – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Eva Korbeľová
  Obžalovaný – Volodymyr Yegorov
 3. Hlavné pojednávanie – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Eva Korbeľová
  Obžalovaný – Volodymyr Yegorov
 4. Pojednávanie – 464,59 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – úprava práv a povinností rodičov k malolet.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Rozvod manželstva + PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O vyporiadanie BSM po rozvode
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – 1020 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Zvýšenie výživného
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O vypratanie nehnuteľnosti
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .