Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 651 pojednávaní a 25 901 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Podpredseda súdu je JUDr. Peter Pulman.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

282

601

JUDr. Richard Bejda

sudca

311

470

JUDr. Eva Benčová

sudca

60

478

JUDr. Marián Blaha

sudca

74

67

Mgr. Jana Diškanová

sudca

838

982

JUDr. Katarína Holečková

sudca

652

528

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

0

1

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

732

719

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

829

640

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

699

251

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

714

636

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

427

658

JUDr. Štefan Novák

sudca

484

654

JUDr. Ama Odalošová

sudca

944

645

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

582

321

JUDr. Anna Pikulová

sudca

865

604

JUDr. Peter Pulman

podpredseda

531

367

JUDr. Roman Reištetter

sudca

550

256

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

822

566

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

872

682

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

703

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

954

1 002

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 056

526

JUDr. Juraj Vallo

sudca

0

0

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

318

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

868

828


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

78

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

588

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

592

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

410

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 147

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

513

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

9

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

763

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

907

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

455

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

857

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

476

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

162

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

800

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Akciová spoločnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – 15 962,15 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Vyporiadanie BSM
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Určenie neplatn. zmluvy o záložnom práve +PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O neplatnosť právneho úkonu
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – 1 086,48 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Návrh na vysporiadanie BSM
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O 3 319,39 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Vydanie bezdôvodného obohatenia a náhradu škody
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .