Testovacia verzia

Na súde pracuje 26 sudcov.

Pre súd evidujeme 20 918 pojednávaní a 39 270 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac Charged From 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší Court From 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

430

898

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

687

JUDr. Eva Benčová

sudca

155

685

JUDr. Marián Blaha

predseda

122

308

Mgr. Jana Diškanová

sudca

1 316

1 445

JUDr. Katarína Holečková

sudca

1 097

851

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

519

343

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

1 092

1 054

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 340

996

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

494

380

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

1 135

858

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

630

1 003

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

479

787

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

483

462

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 360

857

JUDr. Peter Pulman

sudca

406

493

JUDr. Roman Reištetter

sudca

492

354

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 369

769

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 346

1 067

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

883

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 470

1 411

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 584

849

JUDr. Juraj Vallo

sudca

493

235

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

445

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 363

1 162


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

PravdepodobneVSÚ

0

145

JUDr. Eva Bomborová

PravdepodobneVSÚ

0

668

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

PravdepodobneVSÚ

0

35

Mgr. Tatiana Cimermanová

PravdepodobneVSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

PravdepodobneVSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

PravdepodobneVSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Beáta Hadvičáková

PravdepodobneVSÚ

0

55

Mgr. Petra Homolová

PravdepodobneVSÚ

0

0

Darina Hradská

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

629

Renáta Jasovská

PravdepodobneVSÚ

0

1

Zuzana Kánová

PravdepodobneVSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

PravdepodobneVSÚ

0

420

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

PravdepodobneVSÚ

0

2 284

Beáta Kohútová

PravdepodobneVSÚ

0

6

Anna Kostková

PravdepodobneVSÚ

0

1

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

PravdepodobneVSÚ

0

184

Mgr. Adriána Magdolenová

PravdepodobneVSÚ

0

599

Mgr. Andrej Maukš

PravdepodobneVSÚ

0

914

Mgr. Martina Mečiarová

PravdepodobneVSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

PravdepodobneVSÚ

0

93

PhDr. Mgr. Anna Muchová

PravdepodobneVSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

PravdepodobneVSÚ

0

25

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 077

784

JUDr. Alena Petreásová

PravdepodobneVSÚ

0

1 404

Mgr. Diana Petrová

PravdepodobneVSÚ

0

1 075

JUDr. Dominika Rejdovianová

PravdepodobneVSÚ

0

4

Mgr. Tomáš Rudáš

PravdepodobneVSÚ

0

1 209

Mgr. Stanislava Salajová

PravdepodobneVSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

PravdepodobneVSÚ

0

815

Mgr. Matúš Slobodník

PravdepodobneVSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

PravdepodobneVSÚ

0

359

Mgr. Anna Spišiaková

PravdepodobneVSÚ

0

15

Mgr. Radoslava Strhárska

PravdepodobneVSÚ

0

161

Mgr. Dominika Vašková

PravdepodobneVSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

PravdepodobneVSÚ

0

1 087

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Platobný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – O vydanie ZPR - 1931,22 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – 5058,68 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O ochranu k obchodnému menu a 30 000 € + PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – Rozvod manželstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – Rozvod manželstva a úprava práv a povinností k…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – úprava práv a povinností rodičov+PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – Určenie neplatnosti okamžitého skončenia prac.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Zvýšenie výživného na dospelé dieťa
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O zaplatenie 1 000 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – Neplatnosť výpovede z nájmu bytu
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokument , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .