Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 760 pojednávaní a 34 986 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Peter Pulman.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

403

801

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

684

JUDr. Eva Benčová

sudca

111

612

JUDr. Marián Blaha

predseda

121

210

Mgr. Jana Diškanová

sudca

1 174

1 316

JUDr. Katarína Holečková

sudca

943

729

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

352

211

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

947

951

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 176

866

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

466

354

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

1 031

831

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

594

863

JUDr. Štefan Novák

sudca

431

766

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 077

768

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

431

422

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 243

758

JUDr. Peter Pulman

podpredseda

362

467

JUDr. Roman Reištetter

sudca

418

317

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 210

688

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 209

912

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

865

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 297

1 296

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 500

722

JUDr. Juraj Vallo

sudca

351

145

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

401

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 247

1 063


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

114

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

664

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

35

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

624

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

417

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 235

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

98

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

381

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

827

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

39

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 243

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 075

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 209

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

727

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

257

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Radoslava Strhárska

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

1 000

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – úprava práv a povinností rodičov k malolet.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – O určenie priebehu hranice pozemkov
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia + PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – 1927,98 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O určenie priebehu hranice pozemkov
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – 830,89 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Hlavné pojednávanie – Obžaloba
  Pojednávanie prebehne dňa –

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Peter Pulman
  Obžalovaní – Adrian Kamenský, Branislav Hronec, Dušan Priwitzer, Ján Semerák, Ján Šulek, Jaroslav Nepšinský, Jozef Suja, Karol Šimíček, Marián Šulek, Miroslav Minčík, Miroslav Novák, Peter Púpava a Radomír Klein
 8. Pojednávanie – 3 539,79 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O vypratanie nehnuteľnosti
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – 42 456 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .