Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 753 pojednávaní a 27 581 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Peter Pulman.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

307

632

JUDr. Richard Bejda

sudca

172

589

JUDr. Eva Benčová

sudca

73

512

JUDr. Marián Blaha

predseda

96

73

Mgr. Jana Diškanová

sudca

910

1 097

JUDr. Katarína Holečková

sudca

729

646

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

53

18

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

780

805

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

932

697

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

400

262

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

810

762

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

470

680

JUDr. Štefan Novák

sudca

355

663

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 045

695

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

335

332

JUDr. Anna Pikulová

sudca

948

669

JUDr. Peter Pulman

podpredseda

301

377

JUDr. Roman Reištetter

sudca

321

259

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

938

596

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

981

751

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

741

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 061

1 089

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 174

567

JUDr. Juraj Vallo

sudca

90

24

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

333

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

979

872


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

93

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

589

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

30

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

606

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

413

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 155

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

47

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

553

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

11

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

766

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

952

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

477

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

872

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

534

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

177

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Radoslava Strhárska

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

826

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – O vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Náhrada škody
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – Komenzáciu nákladov z diela na ochranu vlastn.…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – 2 917,07 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia + PO
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – O určenie neplatnosti odstúp. od poist. zml. a…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O zrušenie rozhodcovského rozsudku
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – 965,81 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – O vypratanie nehnuteľnosti
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia 43 220 €
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .