Testovacia verzia

Na súde pracuje 27 sudcov.

Pre súd evidujeme 19 739 pojednávaní a 36 982 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262 €.

 • Pokuta za rok 2013 bola 1 000 €.
 • Pokuta za rok 2012 bola 1 500 €.
 • Pokuta za rok 2011 bola 3 000 €.
 • Pokuta za rok 2010 bola 24 762 €.

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca.

Celkovo 17. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca.

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca.

Celkovo 26. najpomalší súd z 54 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca.
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca.

Kontakt

Tel. číslo:
048/4 145 601 - 3
Fax:
048/4 145 606

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/4 313 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/4 321 133, 048/4 321 135
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/4 321 105 - 6
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
048/4 321 568
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Vedenie súdu

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.


Sudcovia

Tabuľka sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudca

416

850

JUDr. Richard Bejda

sudca

173

687

JUDr. Eva Benčová

sudca

128

660

JUDr. Marián Blaha

predseda

122

251

Mgr. Jana Diškanová

sudca

1 230

1 387

JUDr. Katarína Holečková

sudca

998

740

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

446

289

JUDr. Jarmila Jánošová

sudca

1 011

1 000

Mgr. Miriam Kamenská

sudca

1 243

915

JUDr. Eva Korbeľová

sudca

476

369

JUDr. Mária Kováčiková

sudca

1 075

833

JUDr. Eva Mihálechová

sudca

616

931

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

449

780

JUDr. Ama Odalošová

sudca

1 077

775

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

455

441

JUDr. Anna Pikulová

sudca

1 295

762

JUDr. Peter Pulman

sudca

381

488

JUDr. Roman Reištetter

sudca

439

325

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

1 277

766

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 282

990

JUDr. Iveta Šnapková

sudca

0

875

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudca

1 372

1 340

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

1 544

773

JUDr. Juraj Vallo

sudca

396

182

JUDr. Beata Vrťová

sudca

0

436

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

1 345

1 126


Tabuľka sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Tituly Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

114

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

665

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

35

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vlasta Huljaková

sudca

471

624

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

420

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 266

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Soňa Kováčová

sudca

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

160

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

492

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

852

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

61

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

773

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 338

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 075

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 209

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

770

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Barbora Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

294

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Radoslava Strhárska

pravdepodobne VSÚ

0

105

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

1 046

JUDr. Jana Víznerová

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Rozsudok
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Platobný rozkaz
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Uznesenie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie – O vydanie ZPR - 1931,22 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 2. Pojednávanie – Určenie otcovstva a úpravu práv a povinností k…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 3. Pojednávanie – úprava výkonu rodičovských práv a povinností
  Pojednávanie prebehne dňa –

 4. Pojednávanie – 1216 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 5. Pojednávanie – 82 984,80 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –

 6. Pojednávanie – Náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
  Pojednávanie prebehne dňa –

 7. Pojednávanie – O náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 17 600 € s…
  Pojednávanie prebehne dňa –

 8. Pojednávanie – Náhradu škody
  Pojednávanie prebehne dňa –

 9. Pojednávanie – Určenie otcovstva
  Pojednávanie prebehne dňa –

 10. Pojednávanie – 8500 € s prísl.
  Pojednávanie prebehne dňa –


Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o súde boli získané z dokumentu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .